Kurumsal Kimlik ve İmaj Arasındaki Farklar

Kurumsal imaj veya kurumsal kimlik, iki temel pazarlama aracıdır. Her ikisinin de bir işletme için yaratılması, pazarlama, markalaşma, tasarım ve metin yazarlığıdır. Personel kullanır ve ağırlıklı olarak davranış psikolojisine dayanır. İkisi arasındaki temel fark şudur: kurumsal imaj şirketin kamuoyu tarafından algılanması, kurumsal kimlik ise şirketin kamu tarafından nasıl algılanmak istediğidir.

Kurumsal kimlik

Kurumsal kimlik, bir şirketin görsel görünümü ile ilgilidir.  Hediyeler. Şirketler kurumsal kimliği belirli aralıklarla değiştirme eğilimindedir. Bir şirketin görsellerini kökten değiştirmek, tüketicilerin kafasını karıştırır. Bi Düşün Medya ve Ajans uzman teknik ekibiyle sizlerin hizmetindedir. Tek yapmanız gereken bizleri aramak.

Kurumsal imaj

Söz konusu yapıyı oluşturmak. Ve sürdürmek, kurumsal kimlik oluşturmada veya kullanılanlardan bazı farklı yöntemler ve beceriler gerektirir. Kurumsal imaj halkın algısıdır ve bu algıyı ele almak çok önemlidir. Halkla ilişkiler personeli, insanların zihninde bir imaj yaratmak için kurumsal kimliği korur ve teşvik eder. Bu, olumsuz medya hikayelerini yönetmeyi içerir.

Unutmayın! Bi Düşün medya ve ajans uzman teknik ekibi ve işinin ehli çalışanları ile sizlerin kurumsal kimlik çalışmanızı en iyi şekilde üstlenir.

Marka Kimliği ve İmajı

Kurumsal imaj veya kimlik, marka oluşturmanın her iki yönüdür. Marka kimliği, markayı destekleyen bu iki araçtan genel olarak daha önemlidir. Marka kimliği, ürünlere, tüketicinin zihninde bu şeyleri somutlaştıran bir kişilik ve değerler dizisi verir. Buna marka avantajları, performans, değerler, kalite ve müşteri hizmetleri dahildir. Marka imajı, aksine ve tüketicilerin bir markayı genel olarak nasıl algıladıklarıdır. Şirketler, marka imajını korumak. Ve tüketicilerin marka hakkında bir şirketin istediği şekilde düşünmelerini sağlamak için tüketici deneyimi üzerinde çalışır.

Çoğu işletme, yalnızca ürünlerinin kalitesine bağlı olarak değildir. Aynı zamanda kendilerini müşterilere ya da kadar iyi pazarladıklarının bir işlevi olarak da başarılı veya başarısız olur.  Ve anladığı kapsayıcı bir tanımlayıcı marka veya logo veya sloganı ifade eder. Ve piyasada uzun vadeli bir itibar oluşturmada kilit bir unsurdur.

Kreatif ve İnovatif Hizmetler Sunuyoruz

Hayal ve estetiği merkezine alan, tasarımların kreatif fikirlerle buluştuğu noktada olan Bir Ajans Düşünün..