Kurumsal kimlik unsurları

Her bireyin kendi konuşma tarzı, kendi jestleri, uygun kıyafet, saç veya parfümle imajını vurgulama yeteneği vardır.  Stil, bir bireyi diğerlerinden ayıran bir dizi belirli işarettir. İlk hatırladığımız, bizi çeken veya tam tersine, bu kişiyle herhangi. Bir etkileşimi tekrarlama arzusundan kalıcı olarak mahrum bırakan şeydir. Aynı şeyi bir şirketin kurumsal kimliği hakkında da söyleyebiliriz. Kurumsal kimlik, şirketin yüzü ve başarısı için tek bir imaj sağlayan renk, grafik, sözlü, tipografik. Plastik, akustik, video veya diğer tekniklerin birleşimidir. Özenle geliştirilen kurumsal kimlik, şirketin müşteriler, ortaklar ve diğer bağımsız gözlemciler tarafından tanınmasını, algılanmasını ve hatırlanmasını sağlar. Ve sadece şirketin ürün veya hizmetleri için değil, tüm faaliyetleri için de çalışır, onu rakiplerinden farklı kılar.

KURUMSAL KİMLİKTE ADLANDIRMA

Adlandırma, şirketler, ürünler, hizmetler, promosyonlar ve daha fazlası için oluşturulmuş bir addır. İlk bakışta oldukça basit olan bu işlem, sadece yaratıcılık değil, reklamcılık alanında da mesleki bilgi ve deneyim gerektirdiği için ayrı bir alana ayrılmaktadır. – Belirsiz; – Uyumlu; – Canlı ve akılda kalıcı; – Karşılık gelen seçilen görüntü.

KURUMSAL KİMLİKTE LOGO

Logo, şirketi veya ürünlerini sunan ve tanımlayan grafiksel orijinal bir işarettir. Genellikle bir metin kutusu, bir resim veya bunların birleşiminden oluşur. Logo, şirket imajını temsil eder, grafiksel bir minyatürü temsil eder ve tüketicilere şirketinizin var olduğunu ve tam da ihtiyaç duydukları şeyin bu olduğunu hatırlatmayı amaçlar.

Şirket tarafından seçilen kurumsal renk, kurumsal kimliğin bir parçası olan sabit renkler kümesidir. Kurumsal renklerin gaması, kurumsal kimliğin unsurlarını daha çekici. Daha iyi hatırlanır, güçlü bir duygusal etki yaratabilen hale getirir. Kurumsal renklerin geliştirilmesinde temel amaç, firma alanı veya yönü ile kalıcı bir çağrışım oluşturacak şekilde onları almaktır. Renkleri seçerken, organizasyona sempati ve güven gibi psikolojik ve duygusal etkileri göz önünde bulundurmanız gerekir.

KURUMSAL YAZI TİPİ

Yazı tipi, marka özelliklerini ve özelliklerini yansıtan ve vurgulayan kurumsal kimliğin çok önemli ve spesifik bir unsurudur.  Kartvizit (kart), bir şirket temsilcisinin geleneksel iletişim bilgileridir. 

Antetli kağıt, kurumsal kimliğin bir diğer unsurudur. Antetli kağıt şirketin yüzüdür. Firmadan çıkan her belge firma antetli kağıdına basılmalıdır. Bu yüzden kaliteli, gerçek ve akılda kalıcı bir tasarıma sahip olmalıdır.

Etiketler:

Kreatif ve İnovatif Hizmetler Sunuyoruz

Hayal ve estetiği merkezine alan, tasarımların kreatif fikirlerle buluştuğu noktada olan Bir Ajans Düşünün..