Pankart ve sokak reklamcılığı

Pankart ve afişler uzun yıllardır en büyük tanıtım araçlarındandır. Etkili ve göz alıcı bir pankart için Bi Düşün Medya ve Ajans ile iletişime geçebilirsiniz.  Sokak reklamcılığı. bazı şehirleriıı estetiği için tasarlanan sınıdan aşmış görünüyor.

Dünyada hiç şüphesiz sokaklarda reklamcılığın her santimetrekareye hakim olduğu ülkeler var VI’ bu nedenle bazı başkentler şimdiden reklam alanındaki bu artışı engellemek için inisiyatif almış. bu anlamda Paris . yeni bir kenti benimseyen şehirlerden biri olmuştur.

Sekiz metrekareden büyük reklam panolannı onadan kaldımuk ve aynı zamanda 19. yüzyıldan kalma ‘Haussmanian” binalanla ışıklı reklamlan yasaklamak amacıyla sokaklardaki reklamlan büyük ölçüde azaltma düzenlemesi. Sao PauloBrezilya’nuı en büyük şehri. reklamcılığın göz ardı edilmesinin zor olduğu başka bir kozmopolit önıektir. Bir gökdelen büyüklüğünckki posteıler. her gün yasadışı olarak yerleştirilen yeni alan ve destekler eklenen binalann cephelerini sokaklanna taşıyor.

Aynca bu şehirde sokaklann reklamını azaltmayı önerdiler.. Sao Paulo belediye başkanı Gilberto Kassah buna ‘görsel kirlilik’ diyor ve bu dev fommtlaki postederin sokaklanndan kaybolması niyetini doğruluyor. 2006 yılında Madrid gibi şehirlerıleSokaklann ışıklandınimış tanıtımın’ ve kamusal alanlan veya kültürel ilgi alanı ilan edilen vaılıklan bozabilecek reklam faaliyetlerini yasaklayacak yeni yöneunelik önerileri kamuoyuna duyuruldu.

DÜNYADA SOKAK REKLAMCILIĞI HAKKINDA

New York gibi dünyadaki diğer şehirlerin tamamının tam tersi, reklamın kendisi zaten bazı cacklelerini VC cacklelerini gerçek reklam galerilerine dönüştürme noktasında bir ayırt edici özellikten fazlasıdır. Times Nleyclamen şaşırtıcı ve gerçekten Amerikan sokaklarından biridir. Belki de sembolik tüketim. reklam ve Amerika’nın en görkemli merkezidir. Irdzinelerce ışıklı tabela. büyük iltioresan paneller. her türlü reklam. restoran. sinema … Son olarak, reklanıcılığın neredeyse gömıezden gelinnıesinin imkansız olduğu en muhteşem şehirlerden bir başkasından bahsenneyi unutamadık. Tokyo. Tokyo. Disneyland (Lrendlerin) gibidir’.

Bu nasıl Sven Kilian . Başkanı CScout Japonya . bunu tanımlanmış. bir pazarlama ve pazar araştırma firması. Tokyo sokaklannda reklam vermek. teknolojinin engellerini aşmak V(‘ her renk ve boyuıtaki dijital medyayla yenilik yapmak için bu dunlurulamaz atalet sayesinde hayata dönüyor gibi görünüyor. Şüphesiz. farklı kültürler kendi urzlannı ve yaşam riınıiııi belider. Reklamın dünyanın her yerinde ve her şehrinde tanımlanmış bir rolü vardır. Anıaçlan hemen hemen her zaman ayııı olsa da. bazı şehirlerde reklamın klasik onamın. binalannın ve mekanlannın gösterişini gizleıneyi içerdiği düşünülmektedir. Ancak diğerlerinde. reklam zaten çevrelerinin bir parçasıdır ve bu olmadan. bu şehirler onlan gözlemlewnlerin gözlerimi° çıplak görünebilir.

Unutmayın! En etkili ve her ebatta pankart Bi Düşün Medya ve Ajans‘ta üretilir.

Kreatif ve İnovatif Hizmetler Sunuyoruz

Hayal ve estetiği merkezine alan, tasarımların kreatif fikirlerle buluştuğu noktada olan Bir Ajans Düşünün..