Kurumsal Kimlik Nedir?

Esasen kurumsal kimlik 3 farklı bileşenden oluşur:

Kurumsal Tasarım

Kurumsal tasarım genellikle bir şirketin kurumsal kimliğiyle özdeşleştirilir, ancak bu kurumsal kimliğin yalnızca bir parçasıdır. Kurumsal tasarım, kurumsal kimliğin görsel bileşenini ifade eder. Biçimsel tasarım yönleri görsel bir bütünlük oluşturmalıdır. Bu, her şeyden önce bir şirketin logosunu ifade eder. Ama aynı zamanda tipografi, renkler, sosyal medya, web sitesinin tasarımı ve sunumlar gibi hususlar. Bu arada sakın unutmayın! Bi Düşün Medya ve Ajans olarak sizler için en iyi Kurumsal Tasarımı yapmak için buradayız. Hemen bizi arayın.

Kurumsal iletişim

Kurumsal İletişim, bir şirketin iletişimini tanımlar. Tek tip bir kelime seçimi ve belirli bir dil seviyesi aracılığıyla bir şirketin tek tip imajını oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu aynı zamanda şirketin halka açık görünümünü de içerir. Kurumsal iletişim, bir şirketin iç ve dış iletişimini ifade eder.

Kurumsal Felsefe

Bu, şirketin felsefesine atıfta bulunur. Bu, şirketin temsil ettiği değerleri yansıtır. Amaçlar ve özellikler burada bulunabilir.

Genel olarak kurumsal kimlik, bir şirket olarak ne ve kim olduğunuzu, şirketinizi oluşturan özelliklerin bütünlüğünü tanımlar. Bunun merkezi olarak kastedilen, bir şirketin kendi imajıdır. Tasarımdan daha fazlasıdır, çünkü aynı zamanda kurumsal kültür, değerler ve iletişim anlamına gelir. Marka kimliği kavramı ayırt edilmelidir. Çünkü birden fazla markaya sahip şirketlerde her bir markanın kendi marka kimliği vardır. Tek markalı bir şirkette yine de kurumsal kimlik ile marka kimliği arasında bir ayrım yapılabilir. Marka kimliği, şirketin her şeyi kapsayan kurumsal kimliğini değil, markanın kendisini tanımlar.

Şirketiniz güçlü bir kurumsal kimliğe nasıl ulaşır?

Güçlü bir kurumsal kimliğe ulaşmanıza yardımcı olacak 5 önlem tanımladık:

İçeriden Dışarıya

Bir şirketin çalışanları, güçlü bir kurumsal kimlik için belirleyicidir. Bir şirketin öz imajı üzerinde en büyük etkiye sahiptirler. Her çalışanın kurumsal kimliğin farkında olduğundan emin olun. Çalışanların şirketin neyi temsil ettiğini bilmesi önemlidir. Çalışanların şirketinizin değerlerini ve felsefesini geliştirdiğinden ve bunlara uyduğundan emin olun. Kurumsal kimliğin tüm parçaları (kurumsal tasarım, kurumsal iletişim, kurumsal felsefe) bilinmeli ve saygı duyulmalıdır. Bunun için işletmenizde Kurumsal Kimlikten sorumlu bir kişinin olması önemlidir. Kurumsal felsefenizin her ayrıntısını bilen ve çalışanlarınızın dikkatine sunulmasını sağlayan bir kişi atayın. Bu bağlamda, atölye çalışmaları ve etkinlikler uygun bir önlemdir.

Esneklik ve Dinamizm

Ayrıca günümüzde bir şirketin kurumsal kimliği artık dokunulmaz ve statik olarak değerlendirilemez. Güçlü bir kurumsal kimlik için kurumsal kimliğin çağdaş olması gerekir. Bunu başarmak için iklim değişikliği veya artan çeşitlilik gibi güncel olaylar dikkate alınmalıdır. Güçlü, pozitif bir kurumsal kimlik ancak bir şirket içeride de modern ve çağdaş bir şekilde hareket ederse sağlanabilir. Bu dinamik, her üç alanı da etkilemelidir. Kurumsal tasarım sürekli olarak optimize edilmeli, kurumsal iletişim derinleştirilmeli ve kurumsal felsefe rafine edilmelidir.

Rekabete Bir Bakış

Kurumsal kimlik birçok açıdan olduğu gibi rekabete odaklanma fırsatı da sunmaktadır. Tabii ki, bu esasen benzersiz satış teklifleri ile ilgili ve rekabeti kopyalamamakla ilgili, ancak diğer şirketlerin tamamen gözden uzak olmaması önemlidir. Uygun bir yol, sektördeki diğer şirketleri kurumsal kimlikler açısından neyin başarılı kıldığını analiz etmektir. Olumlu özellikler tespit edilebiliyorsa, kişinin kendi kurumsal kimliğini uyarlaması veya genişletmesi düşünülmelidir.

Vizyonla Gelecek

Kurumsal kimlik sadece dinamik ve esnek olmamalı, aynı zamanda geleceğe yönelik olmalıdır. Şimdi geleceğe bir göz atın ve bir veya iki kapıyı açık tutun. Şirketin gelecekte nerede olması gerektiğinin ve iç süreçlerin nasıl değişeceğinin farkında olun.

Sosyal Medya Kontrolü

Kurumsal kimlik açısından bazı süreçler ve araçlar genellikle ihmal edilmektedir. Genellikle bu, kurumsal tasarımın bileşeniyle ilgilidir. Sosyal medya özellikle önemlidir. Uzun bir süre boyunca Facebook & Co sadece gelişigüzel bir şekilde korunuyordu. Burada davranış ve tasarım ilkeleri hakkında bilgi sahibi olan bir Sosyal Medya Yöneticisi olmalıdır, böylece burada da tek tip bir Kurumsal Kimlik gelişebilir.

Office’i Entegre Etmek

Office, defalarca ihmal edilen başka bir araçtır. Burada da, örneğin şirket sunumlarının aynı şekilde tasarlanması için şirketin tasarım ilkelerine devam etmek iyi bir fikirdir. Tutarsız sunumlar hızla profesyonelce görünmez. 

Bir şirketin kurumsal kimliği, bir logodan daha çok yönlüdür.

Kurumsal kimliğinizi yeniden düşünmeli ve sadece şirketinizin kurumsal tasarımına odaklanmamalısınız. Modası geçmiş kalıpları aşma ve dinamik ve modern bir kurumsal kimlik oluşturma cesaretine sahip olun. Ek olarak, kurumsal kimliğin yeknesak bir şekilde uygulanmasını ve içselleştirilmesini sağlamak için sorumluları atamalısınız. Bugün, sosyal olarak ilgili konular, bir şirketin kurumsal kimliğinden de sorumludur. Kurumsal tasarım sürekli olarak optimize edilmeli, kurumsal iletişim derinleştirilmeli ve kurumsal felsefe rafine edilmelidir. Kurumsal tasarımınızı nasıl başarılı bir şekilde yöneteceğinizi bilmek ister misiniz? Eğer cevabınız “evet” ise hemen bize ulaşın! Bi Düşün Medya ve Ajans olarak sizler için en iyi Kurumsal Kimliği tasarlamak için buradayız. Durmayın hemen bizi arayın.

Kreatif ve İnovatif Hizmetler Sunuyoruz

Hayal ve estetiği merkezine alan, tasarımların kreatif fikirlerle buluştuğu noktada olan Bir Ajans Düşünün..