Kurumsal Kimlik ve Geliştirme

Herhangi bir zamanda, çeşitli sektörlerde binlerce şirket gelir pastasının bir kısmı için rekabet eder. Markalaşma, bir şirketin pazar payının ne kadar büyük olduğu konusunda fark yaratır. Bu nedenle, küçük ve büyük işletmeler, hem ulusal hem de küresel ekonomilerde başarılı olmak için marka ve kurumsal kimliği anlamalıdır.

Marka kimliği

Söz konusu çalışma, bir şirketin veya bireysel işletme sahibinin sağladığı belirli bir ürün, hizmet veya fikrin algılanması anlamına gelir. Marka kimliği oluşturun. Amaç, ürününüzü, hizmetinizi veya fikrinizi diğer işletmelerden benzer ürün, hizmet ve fikirlerden ayırmaktır.

Kurumsal kimlik

Kurumsal kimlik, marka kimliğine benzer. Ancak kurumsal kimlik, şirketin sunduğu tek bir fikir, ürün veya hizmeti değil, tüm şirketin algısını ifade eder. Bir işletme, genel kurumsal kimliğine sarılmış birçok farklı marka kimliğine sahip olabilir.

Unutmayın! Kurumsal Kimlik konusunda, Bi Düşün Medya ve Ajans öncü bir firmadır. Kaliteye ulaşmak için bizleri arayın.

Markanın İçinde Ne Var

Hem kurumsal hem de marka kimliği aynı temel parçalardan oluşur. Büyük bir kısmı logolardan ve diğer resimlerden oluşur. Bu, markalaşmanın güçlü bir parçasıdır, çünkü insanların kazandığı ve hatırladığı bilgilerin çoğu görsel bilgilerdir. Markalaşmanın diğer bir bölümü sloganlardır. Çeşitli faktörler tüketici algısını etkilediğinden, markalaşma aynı zamanda fiyatlandırma, şirketin ürettiği veya yaptığı şeyin kalitesi, müşteri hizmetleri ve veri kullanılabilirliği gibi öğeleri de içerir.

Geliştirme

Kurumsal kimlik ile marka kimliği arasındaki en büyük fark, geliştirilme şekilleridir. Şirketler, tanıtmak istedikleri her fikir, hizmet veya ürüne farklı pazarlama temsilcileri atayabilir. Bu ajanlar birbirinden bağımsız çalışabilir. Bununla birlikte, kurumsal bir kimlik geliştirmek için, en az bir icra kurulu başkanı veya diğer üst yönetim üyesi tüm markaların gelişimini denetlemelidir. Pazarlama temsilcilerinin markaları işletmenin felsefelerine, vizyonuna ve hedeflerine göre geliştirmesini sağlamak bu üst yönetim üyesinin veya CEO’nun görevidir.

Daha da önemlisi, tüketicilerin bir kurumsal kimliği işletmeyle ilişkilendirmeden önce bir şirketin sunduğu tüm markalara aşina olmaları gerekmez. Aslında, bazı tüketiciler, şirketin fikirlerinden, ürünlerinden veya hizmetlerinden yalnızca bir veya ikisine ilişkin deneyimlerine dayanarak kurumsal kimlik kavramlarını geliştirirler. Bu nedenle kurumsal kimlik geliştirmek isteyen işletmeler, başlattıkları her markaya çok dikkat ederler.

Önem

Kurumsal kimlik ve marka kimliği açısından aynıdır. Ürünlerinizi, hizmetlerinizi ve fikirlerinizi – veya tüm şirketinizi – rakiplerden ayırt ediniz. Halka neden sizinle çalışmaları gerektiğini söylersiniz.

Kreatif ve İnovatif Hizmetler Sunuyoruz

Hayal ve estetiği merkezine alan, tasarımların kreatif fikirlerle buluştuğu noktada olan Bir Ajans Düşünün..