Kurumsal Kimlik ve iletişim

Kurumsal davranış

Şirketinizin davranışına yakından bakmak önemlidir . Şirket, şirketle doğrudan bağlantısı olan insan gruplarıyla nasıl ilgileniyor ? Buna çalışanlar ve müşteriler ile tedarikçiler, iştirakler ve hissedarlar dahildir. Şirketiniz halkla nasıl etkileşim kuruyor ? Çalışan liderliği, parasal ve parasal olmayan davranışların yanı sıra eleştirme yeteneği de dahildir.

Şirket kültürü

Kurumsal kültür, bir dereceye kadar şirketin işletme kültürü ile ilgilidir. Şirket tarafından belirli temel değerlere , normlara ve yasal düzene uyulmalı ve bunlara saygı gösterilmelidir. Ayrıca, şirkete özgü kesin davranış kuralları ve değerler olabilir. Kapsamlarına ve bağlılıklarına bağlı olarak, sosyal kültürü bile etkileyebilirler . Kurumsal kültür ayrıca bir şirketin kurumsal davranışını (CB) ve kurumsal iletişimini (CC) bilgilendirir.

Kurumsal iletişim + kurumsal dil

Şirketler , kurumsal kültürlerini ifade etmek için belirli bir dil kullanır. Bu dil, örneğin düz hiyerarşileri olan bir şirkette resmi ve yapılandırılmış veya gayri resmi olabilir. İletişim , bir şirketin endişelerini ve değerlerini içeride ve dışarıda dile getirme biçimiyle ilgilenir. Bu, şirketteki bireysel departmanlar ve hiyerarşi seviyeleri arasındaki iletişimi ve ayrıca halkla ilişkiler ve reklam kampanyalarını içerir.

Kurumsal felsefe + kurumsal ruh

Bir iş kurarken belirli bir amacınız vardır. Değerler ve normlar kenara kar doğru çalışmasını şirketin çekirdeğini oluşturan kurumsal felsefesini belirleyen şeylerdir. Bu değer yapısını çok temel boyutlara sıkıştırmak size bir şirketin kurumsal ruhunu verir ve temsil etmek istediğiniz ideal imajı ifade eder. Kurumsal ruh, kurumsal kimliğin tüm yönlerinde birleştirici bir unsurdur . Bir şirketin kurumsal ruhu, kurumsal yönetimin tüm alanlarında göründüğünde dengeli bir öz imaj elde etmiş olursunuz.

Kurumsal kimlik: bir yanlış anlama örneği

Küresel olarak erişilebilir, zamanında raporlama ve sosyal medya aracılığıyla iletişimin yaşandığı bu çağda, olumsuz PR’ye tepki özellikle önemlidir. Kritik yorumları silecek ve müşterinin fikrini görmezden mi geleceksiniz? Ya da uygun olduğunda, belki de eğlenceli bir şekilde, işleri düzeltmek için özür dilemeye razı mısınız? Aşağıda, Dove markasının Ekim 2017 tarihli bir örneği verilmiştir. Şirketin ırkçı bir reklam kullanmasının ardından, birçok kullanıcıyı hasta hissettiren görüntüleri kullanarak sosyal medyada bir tepki meydana geldi – özellikle de ilk kez bunun gibi bir “gaf” olmadığı için olmuş:

Dove’a göre, ABD’de Facebook’ta yoğun olarak paylaşılan klibin amacı, kapsayıcı şirket politikasının bir temsili olması gerekiyor. Ancak modellerin içinde yer aldığı sıra, sabunun görüntüsü ile birleştiğinde, koyu ten renginin ürünle beyaza yıkanacağı yorumuna imkan vermektedir. Önceki ve sonraki resimler, cildi aydınlatmanın bir gelişme olacağını düşündürmektedir. Unilever’in (Dove’un ana şirketi) öncülleri, gündelik ırkçılığın hala sosyal olarak kabul edilebilir olduğu 19. yüzyılın sonunda çok benzer reklamlar yayınladılar . Reklamlar her zaman beyaz ten renginin tercih edildiğini iddia etti. Reklamlar acı tasvir edilmiştir nasıl paralellikler 21 bu çağrışımlar çoğalır styüzyıl. Twitter kullanıcıları bunu Dove’a işaret etti:

Unutmayın! Bi Düşün Medya ve Ajans, Türkiye’deki en etkili Kurumsal Kimlik firmasıdır. Tek yapmanız gereken bizleri aramak.

Kreatif ve İnovatif Hizmetler Sunuyoruz

Hayal ve estetiği merkezine alan, tasarımların kreatif fikirlerle buluştuğu noktada olan Bir Ajans Düşünün..