Kurumsal Kimlik ve Marka İmajı arasındaki farklar

Önceki gönderilerde , bu gönderi için farklı ‘logo’ biçimleri arasındaki farkları işaretlemiştik , 2 benzer ancak aynı marka terimlerini ayırt etmek istemedik. Kurumsal kimlik ve kurumsal imaj, şirketler için çok önemli terimlerdir. Onları tasarlarken ve inşa ederken çok zaman harcarlar. Ancak, görünürdeki benzerliklerinden dolayı karıştırılabilecek terimlerdir ve bu yazıda aralarındaki farklardan bahsedeceğiz.

KURUMSAL KİMLİK VE MARKA İMAJI NEDİR?

Kurumsal kimlik Böyle sunduğu değerler, felsefe, ürün veya hizmetlerin yanı bunun kişiliğinin, ifade eder. Kimlik, logoda ve şirketin adına ifade edilir. Ancak bunu başarmak için, konsolide edildiğinde şirketin kişiliğinin tanımlanmasına yol açan bir fikir kombinasyonu gerekir. Kurumsal imaj bağlantılı bir fikirdir ama ona eşit değildir.

Kurumsal kimliğin belki de en önemli kısımları vardır. Logo, şirketin adı ve şirketin ayırt edici bir ifadesi olan iddia (McDonald’s’ı seviyorum). Bunlar , şirketin pazarlama ekibinin müşterinin dikkatini çekmesi ve içinde kalması gereken araçlardır .

Kurumsal imaj, şirketin temel görselini, yani kurumsal kimliği oluşturan unsurlarla emprenye edildikten sonra potansiyel müşterinin zihninde kalanı tanımlar . Söz konusu çalışma, kişinin şirketin logosunu , ürününü, adını veya iddiasını gördüğünde projelendirdiği fikri olmuştur .

Ancak, şirketin pazarlama ekibiyle ve bununla ilgili olan ikincidir, çünkü müşterinin kararı şirket hakkında anladıklarından geçer. Satın alma kararınız için firma ve ürün hakkında yapılan fikrin olumlu olması gerekmektedir.

Unutmayın! Bi Düşün Medya ve Ajans olarak, kurumsal kimlik konusunda uzman bir firmayız. Detaylı bilgi için bizi arayın.

BU TERİMLER ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Kurumsal kimlik ve kurumsal imaj tanımlarında görüldüğü gibi bunlar birbiriyle ilişkili terimlerdir, ancak aralarında çok belirgin farklılıklar vardır:

Aksine kurumsal imaj, kişinin beynindeki kimlik unsurlarıdır. Yani şirket kişisinin kimliğinin unsurlarını gördüğünde aldığı fikir veya izlenimin ürünüdür.

SONUÇ OLARAK

Kurumsal kimlik ve kurumsal imaj, bir firmanın pazarlama süreci ile ilgili olan ve bir firma tasarlarken çok dikkat edilmesi gereken, karıştırılamayacak iki kavramdır. Bir şirketin kurumsal kimliğinin öğeleri, ad (adlandırma), logo, renk paleti, yazı tipleri, ambalaj, şablonlar, sunumlar, dosyalar ve bir videonun kapanışının imzalanması seçiminden daha somuttur. (görsel imza). Kurumsal imaj daha soyut bir kavramdır ve tüketicinin veya müşterinin kendisiyle yaşadığı deneyime bağlı olarak değişir, hepsi zihninizde konumlandırılan ve o marka ile duygusal bir ilişki oluşturan görsel deneyimlerdir.

 

Kreatif ve İnovatif Hizmetler Sunuyoruz

Hayal ve estetiği merkezine alan, tasarımların kreatif fikirlerle buluştuğu noktada olan Bir Ajans Düşünün..